LOVEST (Logo)

LOVEST - The loveliest region in Norway!

Kanstad (Bilde)

Kanstadfjorden i vintersolsol Foto: Bjørn Opdahl

Kvarts (Bilde)

Kvarts i fjellet Foto: Bjørn Opdahl

Storvannet (Bilde)

Utsikt over Storvannet Foto: Bjørn OpdahlLOVEST (Logo)

Ofoten omfatter de seks kommunene Tysfjord, Ballangen, Tjeldsund, Lødingen, Evenes og Narvik.

Narvik er regionsenteret i Ofoten. "Hovedpulsåren" i landet, Europavei nr 6 (E6), går gjennom byen. Byen er utskipningshavn for jernmalmen som utvinnes i Kiruna.

Les mer om Ofoten på www.wikipedia.no.